2018 წლის ელექტრონული ბიულეტენი N1

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2018 წლის N1 ელექტრონული ბიულეტენი.

2018 წლის ელექტრონული ბიულეტენი N2

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2018 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტენი.

2017 წლის ელექტრონული ბიულეტენი N2

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2017 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტენი.

კურსების კატალოგი 2019

ჩამოტვირთეთ.

21-ე საუკუნის ზრდასრულთა განათლების მანიფესტი

ჩამოტვირთეთ.

2019 წლის N1 ელექტრონული ბიულეტენი

ჩამოტვირთეთ.

DVV International -ის 50 წელი (ინგლისურ ენაზე)

ჩამოტვირთეთ.

კურსების კატალოგი 2019 (ნაწილი მეორე)

ჩამოტვირთეთ.

2019 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტინი

ჩამოტვირთეთ.

2020 წლის N1 ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტინი

ჩამოტვირთეთ.

ა(ა)იპ საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის სერტიფიკატი

ჩამოტვირთეთ.

2021 წლის N1 საინფორმაციო ფურცელი

ჩამოტვირთეთ.

2017 წლის ელექტრონული ბიულეტენი #1

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2017 წლის N1 ელექტრონული ბიულეტენი.

2020 წლის N2 ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტინი

ჩამოტვირთეთ.
ა(ა)იპ საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2020 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტენი.

2016 წლის ელექტრონული ბიულეტენი N3

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2016 წლის N3 ელექტრონული ბიულეტენი

2016 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტენი

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2016 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტენი.

21-ე საუკუნის ზრდასრულთა განათლების მანიფესტი

ჩამოტვირთეთ.

2016 წლის N1 ელექტრონული ბიულეტენი

ჩამოტვირთეთ.
გენდერი იწყება ჩემგან
My map will go here

ჩვენი წევრები
საქართველოს მასშტაბით

arrow right