2021 წლის საინფორმაციო ფურცელი N2

ჩამოტვირთეთ.

2021 წლის საინფორმაციო ფურცელი N3

ჩამოტვირთეთ.

არაფორმალური ზრდასრულთა განათლების შიდა გზამკვლევი

ჩამოტვირთეთ.

2021 წლის შემაჯამებელი საინფორმაციო ჟურნალი

ჩამოტვირთეთ.
დოკუმენტში შეგიძლიათ იხილოთ დეტალური ინფორმაცია განხორციელებული აქტივობების შესახებ.

2021 წლის N1 საინფორმაციო ფურცელი

ჩამოტვირთეთ.

Curriculum InstitutionALE

ჩამოტვირთეთ.
Curriculum institutionALE არის საორიენტაციო ჩარჩო ზრდასრულთა სწავლისა და განათლების ინსტიტუციების გაძლიერებისთვის. ის გვაწვდის ორგანიზაციული განვითარებისა და მართვის ძირითად სახელმძღვანელო პრინციპებს და გვთავაზობს ორგანიზაციული ცვლილებისა და განვითარების ინდიკატორებსა და ვერიფიკაციის საშუალებებს. ეს დოკუმენტი შესაძლებელია მორგებულ იქნას სხვადასხვა კონტექსტსა და ინსტიტუციას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

2020 წლის N2 ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტინი

ჩამოტვირთეთ.
ა(ა)იპ საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2020 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტენი.

ა(ა)იპ საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის სერტიფიკატი

ჩამოტვირთეთ.

2020 წლის N1 ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტინი

ჩამოტვირთეთ.

2019 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტინი

ჩამოტვირთეთ.

კურსების კატალოგი 2019 (ნაწილი მეორე)

ჩამოტვირთეთ.

DVV International -ის 50 წელი (ინგლისურ ენაზე)

ჩამოტვირთეთ.

2019 წლის N1 ელექტრონული ბიულეტენი

ჩამოტვირთეთ.

21-ე საუკუნის ზრდასრულთა განათლების მანიფესტი

ჩამოტვირთეთ.

კურსების კატალოგი 2019

ჩამოტვირთეთ.

2017 წლის ელექტრონული ბიულეტენი N2

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2017 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტენი.

2018 წლის ელექტრონული ბიულეტენი N2

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2018 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტენი.

2018 წლის ელექტრონული ბიულეტენი N1

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2018 წლის N1 ელექტრონული ბიულეტენი.

2016 წლის N1 ელექტრონული ბიულეტენი

ჩამოტვირთეთ.
გენდერი იწყება ჩემგან

2016 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტენი

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2016 წლის N2 ელექტრონული ბიულეტენი.

2017 წლის ელექტრონული ბიულეტენი #1

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2017 წლის N1 ელექტრონული ბიულეტენი.

2016 წლის ელექტრონული ბიულეტენი N3

ჩამოტვირთეთ.
საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის 2016 წლის N3 ელექტრონული ბიულეტენი

21-ე საუკუნის ზრდასრულთა განათლების მანიფესტი

ჩამოტვირთეთ.
My map will go here

ჩვენი წევრები
საქართველოს მასშტაბით

arrow right