ზრდასრულთა განათლების მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში

27-28 თებერვალს საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის (GAEN) ოფისში გაიმართა ტრენინგი ზრდასრულთა და სათემო განათლების ცენტრების ოფის-მენეჯერებისათვის ორგანიზაციის მართვის თემატიკაზე. ტრენინგს უძღვებოდა პავლე თვალიაშვილი, განათლებისა და მართვის გუნდის ტრენერი (EMT).

ტრენინგი სათემო/ზრდასრულთა განათლების ცენტრების ორგანიზაციული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა, რომელიც სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის DVV International საქართველოს ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.

27 თებერვალი